آموزش مجازی کیش

ایران، استان هرمزگان، جزیره زیبای کیش

ایران، استان هرمزگان، جزیره زیبای کیش
هرمزگان ایران
09020053444 - 09020063444
شنبه-پنجشنبه 8 صبح-8شب
info @ kishlearning.com
پشتیبانی آنلاین 24x7
منابع ارزشمند ما

مدرسین ما

فريدون رضائي
فريدون رضائي

دکتری تخصصی مدیریت فناوری اطلاعات

1 دوره

امين محمدي
امين محمدي

دانشجوی دکتری معماري كامپيوتر

0 دوره

داود سیاوشی
داود سیاوشی

کارشناس ارشد نرم افزار

0 دوره

افشین رمضانی موفق
افشین رمضانی موفق

کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

0 دوره

مهدی رحمتی
مهدی رحمتی

کارشناسی ارشد نرم افزار

0 دوره