آموزش مجازی کیش

ایران، استان هرمزگان، جزیره زیبای کیش

ایران، استان هرمزگان، جزیره زیبای کیش
هرمزگان ایران
09020053444 - 09020063444
شنبه-پنجشنبه 8 صبح-8شب
info @ kishlearning.com
پشتیبانی آنلاین 24x7

نظرسنجی

#
در این نظرسنجی میزان آشنائی افراد درباره کلاسهای آنلاین، نحوه برگزاری، میزان رضایتمندی ... سنجیده خواهد شد.
در این نظرسنجی کیفیت فیلمهای آموزشی، اطلاع رسانی درباره فیلمهای جدید و در کل نحوه دسترسی به فیلمها بررسی می شود.
در این نظرسنجی، قسمتهای مختلف سایت آموزش مجازی کیش، سادگی، میزان دسترسی، نحوه اطلاع رسانی ... بررسی می شود.
بررسی نیازمندی آموزشی افراد و دانشجویان و ...